Privacy verklaring

Algemeen

Buda Beheer, Kasteellaan 49, 1829 BG Oudorp NH, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Daarom zien we het ook als onze verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens te beschermen. Onderstaand informeren we u over ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buda Beheer verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie entelefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Buda Beheer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)
 • Identificatiegegevens (kopie ID-bewijs)

Waarom we gegevens nodig hebben

Buda Beheer verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnenvoeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Buda Beheer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor uw/onze belastingaangifte

Hoe lang we gegevens bewaren

Buda Beheer zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) is zeven jaar en in het geval dit vanuit (fiscale) wet- en regelgeving noodzakelijk is, tien jaar.

Delen met anderen

Buda Beheer deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Buda Beheer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websitebezoek

Buda Beheer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@budabeheer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Buda Beheer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via:

Website:www.budabeheer.nl
Telefoonnummer: 085 4016388
Bedrijfsadres: Kasteellaan 49, 1829 BG Oudorp NH

Beveiliging

Buda Beheer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via info@budabeheer.nl